SCHIP voor professionele begeleiding
Supervisie, coaching, her-activering, intervisie en persoonlijke begeleiding
 
bovenbalk

visie

SCHIP hanteert een systeemvisie en een diversiteitbenadering. Een mens wordt een ‘mens’ en krijgt betekenis in zijn relatie met de sociale omgeving.
Ieder mens heeft unieke gaven en opgaven en beschikt over zijn eigen beïnvloedingskracht en de verantwoordelijkheid om te “zijn” en te doen waar hij/zij als mens goed in is. Hiermee beïnvloedt en ondergaat de mens continue veranderingsprocessen in het leven en werk.

Een mens leert en functioneert in verbondenheid met en in de volgende dimensies: omgeving, gedrag, vaardigheden, overtuigingen, persoonlijkheid en het zelf. De verbondenheid van alle lagen samen vormt de bron van de persoonlijke kracht en is pas optimaal te ervaren wanneer alle dimensies op elkaar afgestemd zijn. Een mens kan alleen in harmonie functioneren, wanneer zijn willen, kunnen, denken en voelen in overeenstemming is met zijn handelen in harmonie met zijn omgeving.

Zijbalk

SCHIP staat midden in een maatschappelijke realiteit en ziet dat verandering de basis is voor ontwikkeling en groei in het leven. De veranderingen in het leven stelt ieder van ons telkens weer voor nieuwe opgaven, taken, keuzes en vragen en maakt dat we vaak een innerlijke ontdekkingsreis ondernemen. Met als doel om de veranderingen om te kunnen zetten in kansen en kracht om optimaal te kunnen functioneren in werk en leven.

Hiertoe zijn bepaalde vaardigheden echter van essentieel belang. Vaardigheden zoals: zelf kennis en inzicht in wie je bent, wat je diversiteit aan kwaliteiten en krachtbronnen zijn, welke wensen en talenten je hebt en de kennis en het inzicht in de wijze waarop je die optimaal kunt toepassen.

Onderkant
onderbalk
Logo