SCHIP voor professionele begeleiding
Supervisie, coaching, her-activering, intervisie en persoonlijke begeleiding
 
bovenbalk

Supervisie: voor professionals, om je persoonlijke meesterschap over je eigen functioneren als professional te behouden en te bevorderen.
Coaching: een vorm van begeleiding: gericht op het bevorderen van het functioneren van een individu in een bepaalde situatie of leren een bepaalde taak optimaal uit te voeren.
Her-activering – trainingen: diverse vormen van workshops en trainingen gericht op het activeren van reeds aanwezige ervaringen en krachtbronnen. Het bevorderen van vaardigheden, kennis en kunde. Het ontwikkelen van potentieel aanwezige mogelijkheden.
Intervisie: in een groepsoverleg met je collega’s je werkervaringen bespreken en daardoor met en van elkaar leren.
Persoonlijke begeleiding: is gericht op persoonlijke ontplooiing en zelfrealisatie.

 

Zijbalk

Wilt u ook op ontdekkingreis? Of orienteert u zich eerst liever? U bent hoe dan ook van harte welkom op onze website.

Op de pagina Visie lichten we toe wat onze drijfveren en doelstellingen zijn. Bij Profiel komt u meer te weten over onze achtergrond.

Onder het kopje Werkwijze leggen we vervolgens uit hoe een traject er uit ziet, en welke mogelijkheden er zijn.

Wie al van onze diensten gebruik hebben gemaakt, staat onder het kopje Opdrachtgevers.

U kunt ten allen tijde contact met ons opnemen. We zien uw reacties en vragen tegemoet!

Onderkant
onderbalk
Logo